Na petnaestoj izložbi suvenira i turističkih publikacija Leskovac 2022, Turistička organizacija Paraćin osvojila je 4 nagrade. Na izložbi je učestvovalo preko 40 turističkih organizacija iz Srbije.
Prva nagrada u kategoriji Turistička fotografija – kolekcija fotografija. Autor fotografija je paraćinski fotograf Bojan Petrović Bokac. Fotografije su nastale na koloniji umetničke fotografije Sveta Gora Crnička Zabrega.

Druga nagrada u kategoriji Suvenir.

Treća nagrada u kategoriji Video publikacija – promo film. Autor promo filma je Dimitrije Demčić DM Videografi Paraćin

Treća nagrada u kategoriji Turistički plakat- plakat za viteški festival Petrus.

PN INFO