Velika akcija sanacije poljskih puteva u opštini Paraćin je u toku. Predsednik opštine Paraćin Vladimir Milićević obišao je radove na sanaciji poljskih puteva u MZ Lebina, gde je izjavio da je opština Paraćin izdvojila do sada najveća sredstva za ovu namenu, ukupno 30 miliona dinara, a da će neasfaltirane ulice i u gradu i u selima biti prvo izravnjane a potom će se uraditi završni sloj grebanim asfaltom.

Sanacija poljskih puteva je zahtev poljoprivrednika iz opštine Paraćin, koji se često mogao čuti na zborovima a pored toga, opština Paraćin je povećala i ulaganja u poljoprivredu.

Foto: screenshot Vesti Paraćin

PN INFO