Zbog pojave poledice na kolovozu lokalnih puteva i ulica u gradu, apeluje se na građane da svoje kretanje svedu na minimum i samo ukoliko je to neophodno. Posebno se skreće pažnja pešacima prilikom kretanja na trotoaru gde se i pored posipanja soli može javiti led.

Ekipe zimskog održavanja puteva su na terenu i vrše posipanja kolovoza.

PN INFO