Članovi Opštinskog veća, na čelu sa predsednikom opštine, Vladimirom Milićevićem, održali su 90. sednicu Veća koja je počela usvajanjem zapisnika sa prethodne sednice i dnevnog reda. Zatim se pristupilo obrazlaganju, razmatranju i glasanju po 19 tačaka dnevnog reda.

Prva tačka bila je nacrt Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u selu Bošnjane, koju je obrazložio Ivan Kostić, a članovi Veća usvojili i uputili Skupštini na dalje razmatranje i odlučivanje. Druga i treća tačka su objedinjene u raspravi, jer se odnose na Poslovni centar – Izveštaj o stepenu realizacije poslovanja za 2020. godinu i Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja subvencija za prošlu godinu. Obe tačke su usvojene i upućene Skupštini na dalje razmatranje i davanje saglasnosti. Objedinjen je i izveštaj o pet prvih izmena Finansijskih planova prihoda i rashoda za 2021. godinu za mesne zajednice Šaludovac, “Branko Krsmanović”, Svojnovo, Buljane, Mirilovac, 7 drugih izmena finasijskih planova za mesne zajednice Bošnjane, Davidovac, Izvor, Donje Vidovo, Lebinu, Raševicu i Zabregu i dve treće izmene za Gloždak i Drenovac, dok je glasanje i usvajanje izmena finansijskih planova imenovanih mesnih zajednica obavljeno tačku po tačku. Razmotrena su i usvojena i dva izveštaja Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Paraćin – o usvajanju Predloga produženja roka sportskim organizacijama za povraćaj sredstava koja nisu uptrebljena namenski, opravdano, ili nisu utrošena u 2020. godini, i o usvajanju revidiranog Predloga godišnjeg programa Plivačkog vaterpolo kluba “Paraćin” za 2021. godinu, čime je zaključena devedeseta sednica Opštinskog veća.

paracin.rs

PN INFO