S obzirom na to da se svake godine tokom letnjih meseci, usled visokih dnevnih temperatura, ali i u vreme izvođenja žetvenih radova, usled paljenja strnjišta, događaju požari na otvorenom, nadležne institucije i službe apeluju na građane na maksimalnu opreznost.
Na teritoriji paraćinske opštine prethodnih nekoliko godina nije bilo velikog broja šumskih i požara na strnim usevima, međutim bilo je požara na otvorenim postorima pod travom i niskim rastinjem, ali i takozvanih prizemnih šumskih požara. Takvi požari nastaju uglavnom zbog neodgovornosti pojedinaca, koji pale vatru na površinama pod korovom, đubrištem ili tek požnjevenim njivama, a usled visokih temperatura i vetra, brzo se šire, pričinjavajući ogromnu materijalnu štetu. U cilju sprečavanja pojave požara na otvorenom, izazvanih prvenstveno ljudskom nepažnjom, neophopdno je pridržavanje odgovarajućih mera – građani ne bi trebalo da pale strnjišta, korov i drugi biljni materijal na poljoprivrednim imanjima, u voćnjacima i vinogradima i drugim otvorenim postorima, vatru ne treba ložiti u šumama, kao i na udaljenosti od 200 metara od šumskog područja, lako zapaljive materijale na treba bacati u blizini njiva, šuma i svuda gde lako može izbiti požar. Takva nepažnja može imati štetne posledice usled nastanka i širenja požara na poljoprivrednim dobrima, pojavu velikih šumskih požara, koji osim materijalne stvaraju i ogromne ekološke gubitke. Zakonom o zaštiti od požara predviđene su kaznene mere za nepoštovanje pomenutih odredbi i izazivanje požara na otvorenom prostoru i to do milion dinara za prvana lica, do 500 hiljada dinara za preduzetnike i do 50 hiljada dinara za odgovorna i fizička lica.
Zakonom o zaštiti od požara i Pravilnikom o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi predviđena je novčana kazna od 10 do 50 hiljada dinara za fizičko lice, ukoliko za vreme žetve ne preduzima posebne mere zaštite strnih useva od požara, spaljuje ostatke strnih useva, smeća i biljne ostatke na otvorenom prostoru, ne organizuje protivpožarnu stražu i ukoliko primeti opasnost od izbijanja požara ili sam požar ne preduzima potrebne mere na sprečavanju širenja i gašenju požara i bez odlaganja o tome ne obavesti nadležnu vatrogasnu jednicu ili policijsku stanicu.

Izvor: paracin.rs

PN INFO