Zavičajni muzej iz Paraćina je obezbedio sredstva za projekat arheološkog iskopavanja lokaliteta Petrus iznad Zabrege. Ukupno je obezbeđeno milion dinara, od čega je Ministarstvo kulture i informisanja obezbedilo 700.000 dok je Moravacem donirala 300.000 dinara.

Sama istraživanja na ovom lokalitetu su rađena i u prošlosti, ali nikada nisu dovedena do kraja. Arheološka iskopavanja na ovom lokalitetu su zadnji put rađena 2005. godine kada je ova istraživanja vodio Marin Brmbolić. Aktivnosti će se vršiti u saradnji sa stručnjacima iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca i Zavičajnog muzeja iz Jagodine.

Foto: sr.wikipedia.org

PN INFO