Danas je u Privrednoj komori u Nišu održan Okrugli sto o Nacrtu novog Zakona o unutrašnjim poslovima. Kako je predlog novog Zakona izazvao oštre polemike u javnosti, u raspravu o Nacrtu novog Zakona uključene su i organizacije civilnog sektora bezbednosti ali i neki policijski sindikati.

Naša najpoznatija i najbrojnija organizacija iz civilnog sektora bezbednosti Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA bila je prisutna na Okruglom stolu u Nišu.

Kako smo čuli od predstavnika Centra DBA, oni će prisustvovati i sledećem sastanku koji je biti organizovan tokom januara a nakon toga će u javnost izaći sa stavom u vezi Nacrta novog Zakona. Iz Centra DBA naglašavaju da je jako važno što su u raspravu o Nacrtu uključene organizacije iz ovog sektora jer njih čine ljudi koji se aktivno bave razvojem bezbednosti.

PN INFO