U petak, 17.06.2022. u 19:00 časova u galeriji Zavičajnog muzeja “Paraćin” na otvaranje izložbe Centra za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije pri Etnografskom muzeju u Beogradu „Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije“, autorke Danijele Filipović.

Izložba ima za cilj da prezentuje „živo nasleđe“ koje su zajednice u Srbiji prepoznale kao obeležje identiteta i sačuvale do današnjih dana. To je ujedno i nastavak aktivnosti Centra za nematerijalno kulturno nasleđe na prezentaciji nematerijalnog kulturnog nasleđa upisanog u Nacionalni registar, kao i nasleđa upisanog na UNESCO Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva – porodična slava, kolo – tradicionalna narodna igra, pevanje uz gusle i zlakusko lončarstvo – lončarstvo ručnog vitla iz sela Zlakusa. Na izložbi će biti predstavljeno 37 elemenata upisanih u Nacionalni registar.

Posetioci Zavičajnog muzeja „Paraćin“ biće u prilici da pogledaju izložbu do 17. jula 2022.

PN INFO