Na 226. sednici Opštinskog veća usvojen je Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskim upravama i Opštinskom javnom pravobranilaštvu, koji je usaglašen sa Kadrovskim planom. Nakon obrazloženja doneta su i Rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove prihoda i rashoda mesnih zajednica Drenovac i Gornja Mutnica, za 2023. godinu.

Veće je donelo i Rešenje o visini iznosa naknade za prisustvo sednicama Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Paraćin, donelo Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa za rad tog Saveta za 2023. i potom usvojilo Prvu izmenu Programa Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja za 2023. i uputilo je Agenciji za bezbednost saobraćaja na davanje konačne saglasnosti.

paracin.rs
Foto: paracin.rs/ilustracija

PN INFO