Na 227. sednici, Veće je nakon obrazloženja, utvrdilo i uputilo Predlog odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije, kao i predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Paraćin za 2023. godinu Skupštini opštine na razmatranje i odlučivanje.

Na ovoj sednici, nakon obrazloženja, Veće je uputilo Javno obaveštenje organizacijama u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji opštine Paraćin za odobravanje finansiranja godišnjih programa iz budzeta opštine Paraćin za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Opštine Paraćin za 2024. godinu da dostave predlog godišnjeg programa u oblasti sporta za 2024. godinu.

paracin.rs

PN INFO