Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava na osnovu sredstava opredeljenih Finansijskim planom Uprave za lokalni ekonomski razvoj, javne službe i društvene delatnosti za 2022. godinu predviđenih na funkciji 421, ekonomska klasifikacija 451000, pozicija 451191 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Tekuće subvencije za poljoprivredu, u iznosu od 12.000.000,00 dinara.

Pravo da učestvuju na Konkursu imaju:

– Registrovana poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava
– da je RPG u aktivnom statusu u 2022. Godini
– da ima sedište na teritoriji opštine Paraćin
– da je oblast ostvarivanja ciljeva isključivo vezana za poljoprivredu i ruralni razvoj i investicije u poljoprivrednu proizvodnju
– da realna visina podnetog zahteva bude od 30.000,00 do 200.000,00 dinara

Konkurs možete preuzeti OVDE.

Izvor: paracin.rs
Foto: Nature photo created by aleksandarlittlewolf – www.freepik.com

PN INFO