Agriculture and food production concept with tractor machine silos and irrigation system.

Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava na osnovu sredstava opredeljenih Finansijskim planom Uprave za lokalni ekonomski razvoj, javne službe i društvene delatnosti za 2022. godinu predviđenih na funkciji 421, ekonomska klasifikacija 451000, pozicija 451191 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Tekuće subvencije za poljoprivredu, u iznosu od 12.000.000,00 dinara.

Pravo da učestvuju na Konkursu imaju:

– Registrovana poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava
– da je RPG u aktivnom statusu u 2022. Godini
– da ima sedište na teritoriji opštine Paraćin
– da je oblast ostvarivanja ciljeva isključivo vezana za poljoprivredu i ruralni razvoj i investicije u poljoprivrednu proizvodnju
– da realna visina podnetog zahteva bude od 30.000,00 do 200.000,00 dinara

Konkurs možete preuzeti OVDE.

Izvor: paracin.rs
Foto: Nature photo created by aleksandarlittlewolf – www.freepik.com

PN INFO