Iako je pitanje ljudske psihe veoma kompleksno i zahteva usavršavanje već stečenog stručnog znanja, u Srbiji je postalo veoma lako biti samoprozvani psiholog, a još lakše life coach. Кako? Bukvalno – ,,diplome’’ se ,,stiču’’ jednako kao kupovina na pijaci.

Za samo 350 evra i uz šestomesečni napor da se vikendima odsluša po nekoliko sati predavanja, možemo dobiti sertifikat da smo psiholozi. Sada i ovde. A možemo samo da nagađamo o vrstama i dubini zdravstvene štete koju ti lažni psiholozi uzrokuju. Lažni psiholozi kupe harač od lakovernih ljudi koji su zapetljani u nekom problemu. Ipak, to je najbenigniji vid štete, mnogo su gore psihičke posledice koje se, kod ionako već nagomilanih, stvaraju. Stoga je protiv ovog fenomena krajem prošle godine glas podiglo Društvo psihologa Srbije, ali za sada uzalud.

Кo sve i od kada školuje falš psihologe, koliko ih već imamo, čime se oni zapravo bave, ko su im klijenti? Samozvani psiholozi imaju prođu jer preko pojedinih televizija, novina i interneta udaraju tamo gde je čovek najosetljiviji, dajući brze odgovore i garantujući hitan spas od bukvalno svakog problema, za razliku od školovanih psihologa, koji zajedno s klijentom tragaju za rešenjima do kojih se ne dolazi preko noći, već dugotrajnim radom od nekoliko meseci do nekoliko godina.

U nekim medijima, posebno na televizijama se pojedinci predstavljaju kao psiholozi i govore i o navodnim svojim parapsihološkim moćima da dovedu do ozdravljenja. Oni lažnim predstavljanjem izvlače, osim materijalne, i statusnu korist jer obavljaju priznati posao bez akademskog znanja i obrazovanja svojstvenog psiholozima.

Vidovi lažnog predstavljanja su brojni: energetski psiholozi; bioenergetski psiholozi; astropsiholozi; numerološki psiholozi; grafopsiholozi (preko rukopisa utvrđuju psihološki status, ali nisu pravi grafolozi); lažni psiholozi koji koriste naučno neutemeljen materijal (npr. zen priče ili zen kartice) za tumačenje i davanje mišljenja o nečijem psihološkom stanju, i poslednji slučaj koji je uzburkao javnost, profil na instagramu ,,Psihologija nutricionizma’’… Osoba koja stoji iza ovog profila predstavljala se kao psiholog, specijalizovan za probleme koji su u vezi sa prejedanjem. Iako pojedine osobe koje imaju poremećaje u ishrani zaista i mogu imati određenih psihičkih problema, ispostavilo se da osoba iza ovog profila nema odgovarajuće akreditacije za ovaj posao. Nakon nekoliko ispovesti bivših klijenata, ovaj profil na instagramu je ugašen. Prema tvrdnjama ljudi koji su koristili ili tražili njene usluge, dotična nikada nije završila ni osnovne studije psihologije, a kamoli nekakvu kredibilnu specijalizaciju. U psihologiji ne postoji naučna oblast “psihologija nutricionizma”. Ovaj naziv ima samo marketinšku ali ne i naučnu vrednost. Bilo je slučajeva kada balerina ili neki glumac počne da se predstavlja kao psiholog jer je pohađao neki kurs. Uz dužno poštovanje prema tim zanimanjima, ali ne mogu se nakon kursa od tri meseca nazvati psihologom.

Lažni psiholozi samouvereno daju „stručna“ mišljenja nepotkovana strukom. Veoma su privlačni, ubedljivi, lako im je poverovati. Društvena šteta je znatna jer ljudi, u neznanju, šarlatane stavljaju u isti rang sa školovanim psiholozima. Pogodno tle za procvat ove lažne pandemije nalazi se u razumljivoj težnji čoveka za lakim i brzim izlečenjem ili izlaskom iz problema koji ga je snašao.

Lažni psiholozi emotivno vezuju ljude za sebe i dugo ih drže u stanju zavisnosti, a za to vreme onaj ko je zavisan ne izlazi iz svog problema, dakle, koriste se čistom manipulacijom ljudskim osećanjima i ljudskom psihom. Može se dogoditi da čovek završi u većem problemu od onoga zbog kojeg je zatražio pomoć. Usled autosugestije ili sugestije, neki ljudi izvesno vreme veruju da su im lažni psiholozi pomogli, ali se kasnije ipak ispostavi da nije tako. Ne obraćaju se svi u tom slučaju školovanim psiholozima. Ali oni koji kod nas, školovanih psihologa tada dođu, prolaze kroz dužu proceduru izlaska iz problema nego što bi morali inače. Ako neko u kratkom roku izgubi nekoliko dragih ljudi, više od lažnog psihologa pomoći će mu dobar prijatelj, jer on ima ljubav, prijateljski stav i može biti podrška.

Inače, po važećem Zakonu o obavljanju psihološke delatnosti, psihološkim radom u Srbiji mogu se baviti isključivo ljudi koji su završili četvorogodišnje ili petogodišnje studije psihologije. Lažni psiholozi su svi koji ne ispunjavaju taj zakonski uslov, a obavljaju poslove u domenu psihologije, a zloupotreba podleže sankcijama za svako bavljenje psihologijom u smislu profesije bez akademskog zvanja psihologa ili uzimanje nadoknade za „psihološke“ usluge.

U našem društvu je sve izraženija potreba za psihološkom podrškom. Imamo sve manje prijatelja, bliskih rođaka ili su oni daleko, pa ljudima nedostaje ono kolokvijalno rame za plakanje ili savet. Zato se to traži na tržištu, ali je ponuda blago rečeno neadekvatna. Ovakve potrebe stanovništva prepoznali su neki ljudi koji se predstavljaju kao psiholozi, a mediji im neoprezno takve titule i daju, što stvara zabunu koja može uzrokovati ozbiljne štetne posledice za korisnika usluga. Greške mogu da budu ozbiljne.

Ako neko bez odgovarajućeg znanja radi test inteligencije za procenu da li je neko dete mentalno nedovoljno razvijeno, greška u tom postupku može trajno obeležiti dete i unesrećiti porodicu. Na primer, umokravanje kod dece se uobičajeno tretira kao razvojni poremećaj. Ali ono ponekad može biti simptom nekog drugog ozbiljnog poremećaja kao što je npr. epilepsija. U svom formalnom obrazovanju, psiholozi su obučeni da o tome vode računa za razliku od nadristručnjaka ili lažnih psihologa. Dešava se i da dete bude proglašeno autističnim jer do nekog vremena još nije bilo progovorilo, ali se ispostavi da je ta dijagnoza pogrešna zato što nisu u obzir bile uzete okolnosti koje ukazuju na neke druge stvari, a ne na autizam.

Asocijacija za energetsku psihologiju iz Beograda na veb-stranici upravo upisuje polaznike na četiri „obrazovna modula“ (modul traje deset meseci, predavanja su jednom mesečno – vikendom po četiri sata). Takođe,navode da se bave „uticanjem na različita mentalna stanja (poremećaj koncentracije, opsesivne misli itd.), emotivna stanja (tuga, žalost, posttraumatski stresni poremećaj-PTSP, anksioznost itd.), kao i fizička stanja (visok krvni pritisak, zapaljenja, čir na želucu itd.)“. Jedna „energetska konsultacija“ (a to je „set vežbi, terapija i posebna kombinacija cvetnih, životinjskih i mineralnih esencija“) košta 80 evra. Ako želite „astropsihološku pomoć“, za 80 evra vam je na usluzi dipl. ekolog sa astropsihološkim znanjem, ali to košta 100 evra ako hoćete lično „tvorca sistema isceljivanja energetska astrologija“.

Ovo o čemu danas govorimo predstavlja tržište koje je neregulisano, s konzumentima kojih je sve više. Reč je o principu ponude i tražnje u smislu socijalne patologije i društvene dezintegracije.

Кako sačuvati profesiju psihologa, ne samo od lažnih psihologa već i od drugih potencijalno štetnih oblika zadiranja u ovu više nego delikatnu oblast?

DPS (Društvo Psihologa Srbije) priprema novi nacrt zakona o bavljenju psihološkom delatnošću, kojim će biti zabranjena upotreba naziva „psiholog“ i svih izvedenica tog termina jer su oni ekskluzivitet psihologije kao struke. Predložiće osnivanje Кomore psihologa Srbije, koja će imati zakonska ovlašćenja da tu vrstu zloupotrebe kontroliše i kažnjava. Reč je o rešenju analognom onom u advokaturi. Društvo psihologa Srbije nije na budžetu i nema novca da stane u zaštitu građana i profesije i pravdu ostvari u skupom parničenju pred sudom.

Dok se slože društvene kockice za donošenje novog zakona, samozvani psiholozi love po ljudskom biću, željni lake zarade. Seansa kod psihologa koji ima privatnu praksu košta 10-20 evra, kako gde, lažni psiholozi bez 50 evra neće da pogledaju čoveka. Ne zna se koliko se novca obrće na ovom tržištu bola i nesreće, niti kakve otiske oni ostavljaju u ponorima ljudskih sudbina.

TESTOVI NA NIVOU ZABAVE

Testovi koje koriste lažni psiholozi radi prikupljanja podataka i davanja slike ozbiljnog, naučnog pristupa po formi samo podsećaju na pravi testovni materijal školovanih psihologa. Njihovi „testovi“ su nedosledni u pitanjima i često se odnose na veoma različite aspekte ljudskog života: zdravstveno stanje, emocionalni status, doživljaj sveta oko sebe, različite vrednosti. Tvrdnje koje se koriste u ovim „testovima“ nisu ujednačene ni po kvalitetu, dužini rečenice, oblastima ljudskog na koji se odnose. Njihovi „testovi“ svakako nisu standardizovani, već su deo paušalne procene onoga koji procenjuje. Ne mogu biti ni validni jer se ne zna tačno šta procenjuju. Nemaju veću vrednost od raznih testova koji se pojavljuju u novinama i čiji cilj je zabava i razonoda. Ovde je problem to što ljudi iznose svoje intimne sadržaje i ne zna se šta sve ovim može da se izazove ili pokrene u čoveku.

Psihološko testiranje i procenu može obaviti svaki diplomirani psiholog, ali su КLINIČКI PSIHOLOZI STRUČNO NAJOSPOSOBLJENIJI. КLINIČКI PSIHOLOZI se isključivo bave sprovođenjem psiholoških tretmana što uključuje intervju sa klijentima, psihološko testiranje, psihološko savetovanje i primenu različitih psiholoških tehnika. Njihova glavna kompetencija je psihodijagnostika i psihološko savetovanje. Oni su za to osposobljeni obukom u dijagnozi i psihološkom tretiranju mentalnih, bihejvioralnih i emocionalnih bolesti.

Da zaključimo, kad dođu posledice takvog savetovanja, klijenti/pacijenti se obično vrate psiholozima ili psihijatrima. Ljudi koji se bave takvim stvarima – lažni psiholozi, su ili veoma dobri manipulatori ili su i oni psihički bolesni pa veruju da mogu da pomognu.

Marija Šutulović

Diplomirani psiholog (klinički smer)

Savetnik predsednika IPO za prevenciju porodičnog i vršnjačkog nasilja

PN INFO