U zgradi novog Kulturnog centra u Paraćinu, održan je forum poslodavaca na kome su predstavici Nacionalne službe za zapošljavanje prezentovali 12 javih poziva,kroz koje će uz direktnu finansijsku podršku, kroz različite mere aktivne politike zapošljavanja biti uključeni poslodavci i nezaposlena lica, a sve u cilju podsticanja zapošljavanju i smanjenja nezaposlenosti.

Nacionalna služba pridaje izuzetan značaj saradnji sa lokalnim samoupravama, pa je u tom kontekstu opština Paraćin stavljena u sam vrh po visini sredstava koja se iz lokalne kase izdvajaju za realizaciju mera i programa aktivne politike zapošljavanja.

Predsednik opštine Paraćin Vladimir
Milićević je rekao da je prioritet lokalne samouprave ostao isti, a to je otvaranje novih radnih mesta i podsticanje samozapošljavanja, podsetivši da je u toku protekle godine opština Paraćin za ove namene opredelila 5 miliona dinara.

“Bitno je da se odluke donose što bliže građanima, da se sagledaju njihove potrebe, a mere aktivne politike zapošljavanja budu prilagođene potrebama i specifičnostima na lokalnom tržištu rada. U tome leži opravdanost osnivanja Regionalnog inovativnog start up centra gde će na jednom mestu budući preduzetnici, prevashodno mladi ljudi, imati sve neophodne uslove i mentorsku podršku za razvoj novih poslovnih ideja.” naglasio je predsednik opštine Paraćin, Vladimir Milićević.

Kao i prethodnih godina težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih.

Većina javnih poziva/konkursa biće otvorena do 30. novembra ove godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar 2022. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren dva meseca, odnosno do 31. marta, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 15. marta tekuće godine.

PN INFO