Na 105. sednici Opštinskog veća razmatrano je i usvojeno 12 tačaka dnevnog reda. Odluka Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Vodovod” o promeni sedišta i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima i čiji je osnivač Opština Paraćin, za period od 1. januara do 30. septembra 2021. godine, usvojene su i upućene Skupštini na davanje saglasnosti.

Za tačke od treće do devete, rasprava je objedinjena, jer se odnose na godišnje programe i dodatna sredstva za realizaciju programa sportskih klubova, a posle uvodne reči, obavljeno je glasanje. Usvojen je predlog Rešenja o odobravanju godišnjeg programa od posebnog značaja i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenog programa za Ragbi 13 klub “Car Dušan silni”, a takođe su usvojeni i predlozi Rešenja o odobravanju dodatnih sredstava za realizaciju već odobrenih godišnjih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Paraćin za Odbojkaški klub “Borac” Paraćin, Savez za školski sport opštine Paraćin, Plivački klub “Delta”, Streljački klub “SFS Borac”, Gimnastički klub “Paraćin”, i Plivački klub “Crnica”. Zatim je objedinjena rasprava od 10. do 12. tačke dnevnog reda, koje se odnose na izveštaje Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Paraćin, o usvajanju Revidiranih predloga godišnjih programa za 2021. pa su nakon razmatranja usvojeni izveštaji za Sportsko udruženje “Blek gim”, Planinarski klub “Javorak”, Fudbalske klubove “Radnički” Tekija, “Hajduk” Čepure, “Jedinstvo” Ratare, “Polet” Zabrega, Sportsko udruženje “Viking 2016”, Omladinski šahovski klub “Paraćin”, Aero klub “Naša krila” i Sportsko udruženje “Pretorian”.

paracin.rs

PN INFO