Građani kojima zbog blokade puteva i saobraćaja bude ograničena sloboda kretanja ili dožive neki vid nasilјa usled blokade puteva, od danas prijavu Ministarstvu unutrašnjih poslova mogu podneti pozivom na broj 0800104103.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da građani Srbije koji se suoče sa ovakvom vrstom problema mogu na jednostavan i brz način obavestiti policiju o kršenju zakona, počiniocima ili registracijama vozila koja se koriste za sprečavanje normalnog funkcionisanja saobraćaja. Kontakt email: prijaviblokadu@mup.gov.rs

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom podseća i napominje da blokada puteva i ometanje građana predstavlјa kršenje zakona i ustavom zajemčenog prava slobode kretanja.

mup.gov.rs

PN INFO