Na 170. sednici Opštinskog veća, Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Paraćin za 2021. godinu, obrazložio je Nenad Stojković iz Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja opštine Paraćin. On je naveo da se svi podaci iz izveštaja nalaze i u bazi podataka Agencije za saobraćaj, da je u prošloj godini za 6,6 odsto u odnosu na 2020. porastao broj nezgoda u ukupnom zbiru, da su dva lica izgubila život u saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile na državnim putevima koji prolaze kroz teritoriju opštine, i da je prema izveštaju Policije uzrok bio preduzimanje nepromišljenih radnji vozača. Stojković je naveo i da Opština odnosno Savet rade prema utvrđenoj Strategiji kojom su definisane radnje za povećanje stepena bezbednosti na lokalnim putevima i ulicama. Članovi Veća imali su više pitanja i predloga vezanih za povećanje stepena bezbednosti učesnika u saobraćaju, na saobraćajnicama kojima upravlja opština, pored ostalog za podizanje stepena bezbednosti biciklista, pešaka, regulisanje zauzetosti trotoara automobilima, postavljanje barikadnih stubića u gradu duž trotoara, dodatno obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije u ulicama koje su frekventne i vode prema školama. Nakon diskusije Izveštaj je utvrđen i upućen Skupštini opštine na razmatranje i odlučivanje.

Objedinjeno su na ovoj sednici razmatrane 4 tačke koje su se odnosile na rad Poslovnog centra Paraćin u 2021. a obrazložio ih je vršilac dužnosti direktora tog javnog preduzeća, Miroljub Radojković. On je rekao da je preduzeće imalo pomoć iz budzeta Opštine koju je gotovo u celosti realizovalo, da je gubitak posledica neslaganja vrednosti nasleđene opreme, u poslovnim knjigama i agenciji, da preduzeće ima kreditna zaduženja, da je osim dimničarskih usluga u stambenim zajednicama obim posla proširen i na usluge čišćenja. Veće je nakon toga utvrdilo Odluku Nadzornog odbora Poslovnog centra o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2021. sa Izveštajem nezavisnog revizora, Odluku Nadzornog odbora tog preduzeća o pokriću gubitka za 2021. godinu, Izveštaj o radu Poslovnog centra za 2021. godinu i Odluku Nadzornog odbora o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa subvencija za Poslovni centar u 2021. godini i uputilo ih Skupštini opštine na davanje saglasnosti.

Razmatrane su i tačke vezane za nastavak regulisanja statusa stanara u Danskoj 45, a obrazloženje je dao Radomir Živković, ispred Opštinske stambene agencije, koji je objasnio da je reč o otkupu odnosno kupoprodaji za još tri stana. Nakon toga je Veće utvrdilo predloge Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica i nacrte Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti između Opštine Paraćin i Vesne Manojlović, Dejana Svilokosa i Milana Oluića, uputilo ih Skupštini na razmatranje i odlučivanje i ovlastilo predsednika opštine da ih potpiše. Na 170. sednici donet je i Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj Komisije za sport, da se za 23 sportske organizacije usvoji zahtev da im se neutrošena sredstva iz drugog kvartala prenesu u naredni, po redovnoj proceduri.

paracin.rs

PN INFO