U zgradi Opštine potpisani su ugovori za ugradnju solarnih panela između predsednika opštine Paraćin, Vladimira Milićevića i građana koji su dobili solarne panele na osnovu Programa resornog ministarstva.

Subvencije iznose 50 posto vrednosti solarnih panela, odnosno oko 6 miliona dinara, od kojih je Ministarstvo obezbedilo polovinu sredstava, a polovinu Opština Paraćin. Korisnicima subvencija predstoji još i potpisivanje ugovora sa EPS-om, kako bi potrošnja, odnosno, ušteda električne energije bila regulisana. Opština će uskoro objaviti i konkurs za građane, u okviru istog programa Ministarstva, za subvenciju zamene stolarije i rekonstrukcije sistema grejanja.

U opštini Paraćin uslove konkursa ispunilo je 15 domaćinstava.

PN INFO