Na poslednjoj sednici Opštinskog veća, 194. po redu, najpre je usvojen predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju opštine Paraćin, sa tekstom javnog konkursa i predlog je upućen Skupštini opštine na razmatranje i odlučivanje. Kako je, pre toga, istakla Dragana Kostić, sekretar Skupštine opštine, Zakon o javnim preduzećima propisuje način i uslove za izbor direktora, a sadašnjem vršiocu dužnosti direktora Direkcije mandat ističe 21. oktobra.

Većnici su, potom, nakon uvodne reči člana Opštinskog veća, Dejana Nešića, usvojili i uputili Skupštini predlog Odluke o izmeni Odluke o stipendiranju izuzetno nadarenih učenika i studenata sa teritorije opštine Paraćin. Izmena se sastoji u smanjenju najmanje prosečne ocene potrebne za dobijanje opštinske stipendije sa 9 na 8,5, kako bi se povećao broj studenata koji konkurišu. Svi ostali uslovi ostaju isti.

U okviru treće tačke, nakon obrazloženja, Opštinsko veće je donelo zaključak o sprovođenju i realizaciji projekta „Doživi Sisevac i Grzu“, što će omogućiti postavljanje parkovskog mobilijara u ova dva izletišta.

Na kraju je razmatran predlog Odluke o pokretanju postupka pripajanja Javnog komunalnog preduzeća „Paraćin“ i Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ opštinskoj Direkciji za izgradnju. Uvodnu reč dao je Dejan Stojković, vršilac dužnosti direktora Direkcije. On je, između ostalog, naveo, da se potreba za reorganizacijom ovih javnih preduzeća javila u cilju povećanja efikasnosti u upravljanju i poslovanju, smanjenja troškova poslovanja, povećanja ekonomičnosti i unapređenja korporativnog upravljanja, te da Skupština opštine, kao osnivač pomenutih javnih preduzeća, treba da da prethodnu saglasnost nadležnim organima učesnika u statusnoj promeni. Posle ovog pojašnjenja, Opštinsko veće utvrdilo je predlog ove Odluke i uputilo ga Skupštini opštine na odlučivanje.

paracin.rs

PN INFO