Na 24. sednici Skupštine opštine Paraćin usvojeni su Izveštaj o izvršenju budzeta opštine Paraćin za period od 1. januara do 30. juna ove godine, Aneks 1 Ugovora o godišnjoj članarini između Opštine Paraćin i Regionalne Agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Stambena strategija i Akcioni plan opštine, prva izmena Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne i politike ruralnog razvoja za opštinu Paraćin, za 2021. godinu, Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i Odluka o raspisivanju novog javnog oglasa za takvo zemljište, u opštini Paraćin.

Skupština je usvojila i Izveštaj o radu JP “Vodovod” za 2020. godinu, sa Odlukom Nadzornog odbora i Izveštaj o radu odnosno Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća, za 2020. godinu, sa odlukom Nadzornog odbora.

Većinom glasova odbornika usvojena je i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja, na koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač opština, za period od 1. januara do 30. juna 2021. godine. Odluka Nadzornog odbora JKP “Paraćin” o oslobađanju zakupaca tezgi na Zelenoj pijaci obaveze plaćanja dnevnih kvita, odnosno naknada za zakup tezgi nedeljom, takođe je usvojena na 24. sednici.

Usvojeno je i više tačaka koje su se odnosile na oblast izbora i imenovanja i to predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora SRC “7.juli”, predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana UO Turističke organizacije, predlog Rešenja i razrešenju i imenovanju člana UO Biblioteke, predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Pozorišta, zatim predlog Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Apoteke i predlozi Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Poslovnog centra.

Skupština je usvojila i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2021. godinu, Predlog Rešenja o razrešenju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština, Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština, predloge Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke i imenovanju direktora te Ustanove.

Odbornici su većinom glasova usvojili i predloge Rešenja o imenovanju članova više Odbora – za društvene delatnosti, za rad i razvoj mesnih zajednica, za zaštitu i unapređenje životne sredine, za predstavke i pritužbe, za nagrade i priznanja, za utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta, za odnose sa verskim zajednicama, za borbu protiv korupcije, Saveta za mlade, Komisije za rodnu ravnopravnost, Saveta za zdravlje i Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa.

PN INFO