Opštinske komisije za dodelu pomoći za nabavku ogreva i za dodelu pomoći u paketima hrane, socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica, formirane od strane predsednika opštine Paraćin, uputile su javne pozive za podnošenje zahteva za dodelu pomoći za nabavku ogreva i za podnošenje zahteva za dodelu pomoći u paketima hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica, smeštenih na teritoriji opštine Paraćin.
Zahtevi, sa potrebnom dokumentacijom se podnose lično, u kancelariji broj 7, Povereništva Komesarijata za izbeglice i migracije ili preporučenom poštom, na adresu Opštine Paraćin. Rok za podnošenje zahteva je 6. septembar.
Oglasi su objavljeni na oglasnoj tabli Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove u zgradi opštine, na zvaničnoj internet stranici opštine i u lokalnim medijima. Obrasci zahteva sa fotokopijom javnih poziva se mogu preuzeti u kancelariji Povereništva u opštini, gde se mogu dobiti i detaljnije informacije.

Izvor: paracin.rs

PN INFO