default

Opštinsko veće je na 62. elektronskoj sednici razmatralo i utvrdilo Nacrt Odluke o završnom računu budzeta opštine Paraćin, za 2020. godinu. Kako je navedeno u materijalu dostavljenom članovima veća “ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iznosili su 1.404.810.409 dinara, ukupni rashodi i izdaci iz prihoda, primanja i neutrošenih sredstava 1.364.737.495 dinara. U bilansu stanja na dan 31. decembra 2020. godine utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od 5.364.497 dinara i ukupna pasiva u iznosu od 5.364.497 dinara. Plan rashoda i izdataka budzeta opštine Paraćin za 2020. godinu (po svim izvorima finansiranja) iznosio je 1.641.490.139 dinara, a izvršenje istih iznosi 1.364.737.495 dinara ili 83,14 odsto plana”. Nema prekoračenja ni jedne budzetske pozicije (231 aproprijacija je realizovana do predviđenog iznosa), nema nenamenskog trošenja budzetskih sredstava, a svi troškovi i izdaci realizovani su unutar važećih zakonskih okvira, odluka i propisa. Veće je ovaj predlog Odluke uputilo Skupštini opštine, na dalje razmatranje i odlučivanje.
Na sednici je potom razmatrana i informacija o realizovanim aktivnostima iz programa poslovanja javnih preduzeća, za period od 1. januara do 31. marta ove godine, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač opština. Izveštaje o realizaciji dostavila su preduzeća Direkcija za izgradnju, Javno komunalno, “Vodovod” i Poslovni centar, a veće je informaciju prosledilo Skupštini na odlučivanje.
Opštinska služba za knjigovodstvo mesnih zajednica dostavila je izveštaj veću i na 62. sednici data je saglasnost na prve izmene i dopune finansijskih planova za ovu godinu Mesnih zajednica Potočac, Davidovac i Donja Mutnica.

Izvor: paracin.rs

PN INFO