Na 91. sednici Opštinsko veće je, kao prvu tačku na dnevnom redu, razmotrilo odluku Upravnog odbora Centra za socijalni rad o davanju mišljenja na imenovanje Aleksandre Antić, diplomiranog pravnika iz Paraćina, za direktora te ustanove. Nakon obrazloženja, upućen je zahtev, sa kompletnom dokumentacijom, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za davanje saglasnosti za imenovanje direktora Centra za socijalni rad u Paraćinu.

Veće je na ovoj sednici donelo i Odluku o izmeni Odluke o rasporedu poslovnih prostorija odborničkim grupama u Skupštini opštine Paraćin, koje se nalaze u javnoj svojini opštine.

Drugu izmenu Finansijskog plana prihoda i rashoda za 2021. godinu mesne zajednice Stubica, obrazložila je Nataša Jurić, iz Službe za finansijske i administrativne poslove mesnih zajednica, uz pozitivno mišljenje Službe za skupštinske i normativne poslove da je izmena u skladu sa Odlukom o budzetu opštine za ovu godinu, nakon čega je izmena dobila i saglasnost Veća.

Opštinsko veće takođe je dalo i pozitivno mišljenje predsedniku opštine da donese Rešenja o finansiranju i sufinansiranju programa – projekata koji podstiču rad dobrovoljnih vatrogasnih društava na teritoriji opštine Paraćin.

Izvor: paracin.rs

PN INFO