Nakon što je, početkom ovog meseca, jedna grupa korisnika sredstava odobrenih po opštinskom konkursu za projekte u kulturi potpisala ugovore, danas je potpisivanje ugovora sa predsednikom Opštine, Vladimirom Milićevićem, nastavljeno.
Ukupna sredstva izdvojena po konkursu za projekte u kulturi, iznose milion i 400 hiljada dinara, a odobrena su za petnaest pravnih lica i pojedinaca od trideset, koliko ih je apliciralo.
Pojedinci koji su dobili sredstva su paraćinski umetnici, Srbobran Kilibarda, Boro Lekić, Zoran Ivanović, Srećko Zdravković, Sara Masnikosa, Vasilisa Ivanović, Nikola Đurić, a pravna lica, odnosno društva i grupe, Baletski studio M, Društvo “Petrus” Zabrega, Foto kino klub “Paraćin”, Foto grupa “Art tim”, Udruženje “Logos” Svojnovo, Književni klub “Mirko Banjević”, Dečiji hor “Dar” i Folklorna grupa “Dankovo”.

Izvor: paracin.rs

PN INFO