U okviru stručne operativne obuke koju pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Paraćin pohađaju u proteklom periodu, juče je održana praktična obuka u rukovanju vatrogasnom opremom i pružanju prve pomoći. Ovom obukom DVD Paraćin stiče uslov za kategorizaciju i mogućnost za dalje delovanje ovog društva.

Obuku vrše profesionalni instrukori SVS MUP-a Srbije a obuci je prisustvovalo 23 pripadnika DVD Paraćin.

PN INFO