Pripadnici opertaivne jedinice paraćinskog Dobrovoljnog vatrogasnog društva ovih dana prisustvuju stručnoj obuci. Pohađanjem stručne obuke i kasnijim polaganjem stručnog ispita,  DVD Paraćin stiče uslove za kategorizaciju i mogućnost da deluje u vanrednim situacijama.

Krajem prošle godine pripadnici DVD Paraćin dobili su profesionalnu vatrogasnu opermu koja je kupljena sredstvima koja je lokalna samouprava dodelila ovoj organizaciji.

PN INFO