Cloud in blue sky

Odeljenje za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini, prosledilo je štabovima za vanredne situacije u Pomoravlju, upozorenje za preduzimanje preventivnih i operativnih mera, zbog najavljenih visokih dnevnih temperatura u periodu od 20. do 27. jula. S obzirom na prognozu Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se lokalno očekuju temperature i do 40 stepeni, u cilju smanjenja rizika od katastrofa, potrebno je preduzeti preventivne mere na sprečavanju i ublažavanju posledica od ekstremnih vremenskih pojava.

Nadležne komunalne službe, koje raspolažu odgovarajućim kapacitetima za distribuciju vode za piće, u datom periodu potrebno je da rasporede cisterne i omoguće dostupnost vode za piće i osvežavanje, najugroženijem stanovništvu. Neophodno je razmotriti mogućnost da se stanovništvu sa posebnim potrebama i starijoj populaciji, omogući dostava odgovarajuće količine flaširane vode preko Centra za socijalni rad i Crvenog krsta. U saradnji sa lokalnim domovima zdravlja, potrebno je postaviti punktove za pružanje prve medicinske pomoći na najprometnijim lokacijama i pojačati preventivne mere zaštite od požara na otvorenom.

Izvor: paracin.rs
Foto: Blue sky photo created by jannoon028 – www.freepik.com

PN INFO