Završetak radova na uređenju korita reke Crnice i rekonstrukcije infrastrukture za zaštitu od poplava, biće obeleženi izvođenjem vežbe postavljanja mobilne opreme za odbranu od poplava i drugim pratećim sadržajima, koja će biti organizovana u petak, 28. maja, u blizini hotela Petrus, od 11 sati.
Svečano obeležavanje završetka ovog obimnog i značajnog projekta organizuju projekat Evropske unije “Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava”, Javno preduzeće “Srbijavode” i opština Paraćin.
Ukupna dužina toka reke Crnice na kojoj su izvedeni radovi iznosi 10.870m, čime je obezbeđena zaštita naselja Paraćin i Glavica od velike vode verovatnoće pojave jednom u 100 godina. U zavisnosti od dela toka reke izvedeni su različiti radovi: izgrađeno je ukupno 3.874m betonskih zidova za zaštitu od poplava, tamo gde to nije bilo moguće (sam centar Paraćina) nabavljeni su mobilni zidovi za odbranu od poplave; u urbanoj zoni je urađena nova kineta korita Crnice, sa zidovima od armiranog betona i dnom od kamena u betonu, u ukupnoj dužini od 1.970m, kao i novi potporni zidovi u dužini od 137m; čišćenje korita reke i uklanjanje vegetacije tamo gde je to bilo neophodno; sanacija zaštitnih nasipa sa povećanjem njihove visine i radovi na profilisanju i proširenju korita za prijem velikih voda i zaštita kosina korita nabačajem od lomljenog kamena; izgrađen je nasip na desnoj obali reke Crnice, kod naselja Glavica, u dužini od 1.190m. Osim toga izgrađene su i 4 bujične pregrade, na pritokama Crnice, koje bi trebalo da tokom bujica ublaže brzinu protoka vode, smanje eroziju i nanos materijala u korito, nizvodno ka gradu. Ukupna vrednost izvedenih radova i nabavljene opreme u Paraćinu, koje je finansirala Evropska unija, iznosi 4,25 miliona evra.

Izvor: paracin.rs
Foto: Ivan Milanović/PN Info

PN INFO