U okviru obimnog poduhvata kompletne rekonstrukcije Ulice vladike Nikolaja, nakon radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, zatim skidanja starog sloja asfalta i prethodnih radova na nasipanju i izravnanju nosećeg sloja, u međuvremenu je obavljena nivelacija šahti, izrada slivnih veza za atmosfersku kanalizacionu mrežu i postavljeni su ivičnjaci duž dela ulice u kome se izvode radovi. Radovi u Vladike Nikolaja obavljaju se planirano u dve etape kako bi uvek bio slobodan prilaz iz jednog smera prema parking prostorima iza Policijske stanice i Opštine. Sledi još jedna faza izrade nosećeg sloja kolovozne konstrukcije i zatim postavljanje prvog sloja asfalta, kaže Dejan Stojković vršilac dužnosti direktora paraćinske Direkcije za izgradnju, u okviru čijeg Programa se i obavlja rekonstrukcija ove ulice. Vrednost radova je 24 miliona 366 hiljada dinara sa PDV- om, kaže Stojković.

Rekonstrukcija Kajmakčalanske ulice, u okviru projekta koji zajednički finansiraju Ministarstvo privrede i Opština Paraćin, teče planiranom dinamikom. U toku je postavljanje ivičnjaka, sledi nivelacija šahti i izrada slivnih veza za atmosfersku kanalizaciju. Paralelno sa tim poslovima, u okviru istog projekta, odvijaju se i radovi na postavljanju srednjenaponskog kabla do Industrijske zone. Do sada je postavljeno preko tri kilometra takvog kabla iz pravca Zone prema gradu, a ubrzo počinju i radovi kroz gradski deo trase do ulice Branka Krsmanovića. Cilj postavljanja kabla je obezbeđivanje uslova za investitore u Industrijskoj zoni i dovod 4 megavata odnosno izgradnja 2 trafo stanice snage sa po dva megavata u samoj Zoni, kaže Dejan Stojković, vršilac dužnosti direktora Direkcije za izgradnju opštine Paraćin. Ukupna vrednost ovih radova je 60 miliona dinara.

paracin.rs
Foto: ilustracija/PN Info

PN INFO