Uoči izbora za narodne poslanike, koji će biti održani 3. aprila, Uprava za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove opštine Paraćin izložila je na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Paraćin, u sedištu Opštinskih uprava, u zgradi Opštine, u kancelariji broj 5. Uvid se obavlja unošenjem jedinstvenog matičnog broja, u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahteve za promene u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Paraćin mogu podneti Opštinskoj upravi za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove opštine Paraćin, svakog radnog dana, od 7:30 do 15:30, a neradnim danima od 9 do 14 sati, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 18. marta 2022. godine do ponoći. Od zaključenja biračkog spiska, pa 72 sata pre izbora, odnosno od 19. do 30. marta, do ponoći, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donosi rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku. Građani mogu od raspisivanja izbora najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, odnosno do 12. marta, do ponoći, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji opštine Paraćin. Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Posebno se pozivaju maloletna lica koja stiču biračko pravo najkasnije na dan održavanja izbora (uključujući i interno raseljena lica), da izvrše uvid u jedinstveni birački spisak u cilju provere ličnih podataka. U postupku uvida u birački spisak lica ovlašćena za ažuriranje biračkog spiska i pružanje tehničke podrške Opštinske uprave dužna su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na sledećem LINKU.

paracin.rs

PN INFO