Na osnovu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i Uputstva za obaveštavanje glasača o republičkom referendumu, a povodom Odluke o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, Uprava za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove opštine Paraćin, obavestila je građane sa prebivalištem na području opštine Paraćin, kao i interno raseljna lica sa prijavljenim boravištem na području opštine Paraćin, da mogu neposredno izvršiti uvid u Jedinstveni birački spisak, svakog radnog dana od 7 i 30 do 15 i 30, kao i subotom od 9 do 15 sati, u kancelariji broj 5, u prizemlju zgrade Opštinske uprave i to zaključno sa 31. decembrom 2021. godine u 24 sata, odnosno do zaključenja biračkog spiska.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska obavlja se unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku podnosi se Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove u prostorijama Opštinske uprave. Posle zaključenja biračkog spiska od 1. do 12. junuara 2022. godine u 24 sata, građani zahtev za eventualne promene mogu podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave neposredno ili preko Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove opštine Paraćin, za područje opštine Paraćin, gde su licu prijavljeni prebivalište ili boravište.

Građani mogu od raspisivanja referenduma do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska što znači do 25. decembra 2021. u 24 sata podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će glasač na predstojećem republičkom referendumu glasati prema mestu boravišta u zemlji. Uvid u Jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskom broju lične karte. Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije referendum za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije, se održava 16. januara 2022. godine, od 7 do 20 sati.

Link: https://upit.birackispisak.gov.rs/

Izvor: paracin.rs
Foto: screenshot upit.birackispisak.gov.rs

PN INFO