Ministarstvo poljoprivrede je polovinom januara pokrenulo portal eAgrar kako bi poljoprivrednim proizvođačima omogućilo lakši dolazak do subvencija od strane države ali i olakšalo komunikaciju sa Poljoprivrednim stručnim službama, on-lajn registraciju i promenu podataka o gazdinstvima i još mnogo toga.

Da bi poljoprivrednici bili u mogućnosti da koriste usluge ovog portala moraju biti prijavljeni na Portal za elektronsku identifikaciju (Portal eID). Izdavanje parametara ili QR koda za pristup ovom portalu poljoprivredni proizvođači mogu izvršiti u poštama ili Poljoprivrednoj stručnoj službi Srbije, koje su ovlašćene za izdavanje ovih parametara.

Nakon dobijanja parametara, poljoprivrednici ovom portalu pristupaju preko aplikacije ConsentID, koju je potrebno da instaliraju na svom mobilnom telefonu, koju je moguće skinuti besplatno sa Google Play prodavnice ili AppStore. Treba napomenuti da je za korišćenje ovog portala i pravljenje naloga potrebno imati i aktivnu e-mail adresu.

Pravljenjem naloga na Portalu za elektronsku identifikaciju (eID), korisnici su spremni da pristupe portalu eAgrar.

Foto: eAgrar

PN INFO