Predsednik opštine Paraćin Vladimir Milićević obišao je danas radove na rekonstrukciji putnog pravca Čepure-Raševica. Radi se o jako frekventnom putu koji korste meštani podjuhorskih sela i praktično je jedina veza sa Paraćinom.

Radovi uključuju i sređivanja bankina, odvodnih kanala pored puta kao i potpuna rekonstrukcija same kolovozne konstrukcije. Dok traju radovi saobraćaj se na ovom putnom pravcu odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.

PN INFO