Danas je ekipa JP ”Direkcija za izgradnju Opštine Paraćin” izvršila zamenu stubova javne rasvete koji su prethodno bili oštećeni u saobraćajnim nezgodama. Stub javne rasvete preko puta Osnovnog Suda u ulici Majora Marka je danas zamenjen uz asistenciju saobraćajne policije.

U narednom periodu će se zameniti stubovi i u ulici Tome Živanovića kao i drveni stubovi u Davidovcu.

PN INFO