U jednoj od najvažnijih gradskih ulica, Nikole Pašića, privodi se kraju rekonstrukcija vodovodne mreže u delu od pasaža ka glavnom mostu, nakon čega se nastavlja sa zamenom kompletnog kolovoza te ulice u dužini od 400 metara.

Marko Jelenić, načelnik Uprave za investicije i održivi razvoj dalje navodi da kompletna regulacija ove ulice podrazumeva dva sloja asfalta i trotoare, a o značaju njene obnove Jelenić kaže. Novu vodovodnu mrežu i priključke dobiće i krak Ulice Nikole Pašića ka zgradi nekadašnjeg Radio Paraćina, sadašnjeg Poslovnog centra. Zvanični rok za završetak svih radova je prvi juni, a očekuje se da to bude i ranije. Vrednost kompletne investicije u vodovodnu mrežu i novi kolovoz je 41,5 miliona dinara.

Foto: I. Milanović/PN Info

PN INFO