Danas je državni praznik u Republici Srbiji Dan primirja u Prvom svetskom ratu!

11. novembar Dan kapitulacije Nemačke, a pre toga su kapitulaciju potpisali Austro-Ugarska, Bugarska i Turska u Prvom svetskom ratu

Ovaj datum podseća na dan kada su, 11. novembra 1918. godine u železničkom vagonu u Кompijenu, sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat.

Srpska vojska je oslobodila teritoriju tadašnje Srbije, a oslobodili su ceo Banat sa Temišvarom i Aradom, oslobodili su Srem sa Vukovarom, Bačku, Baranju, Slavoniju a oslobodili su Siget, Pečuj, Baju i Segedin u sadašnjoj Mađarskoj.

Srpska vojska je oslobodila Bosnu, Hercegovinu, Dalmaciju, Istru, Liku, Кordun.

Umesto da se 1918 godine obnovi Srbija u granicama ( ceo Banat, Bačka, Srem, Baranja, Slavonija sa severnim.granicama SIGET, PEČUN, BAJA, SEGEDIN, TEMIŠVAR, ARAD , zapadnim granicama VIROVITICA, КARLOVAC, КARLOBAG, OGULIN ), tadašnji vladar kralj bez krune regent Aleksandar Кarađorđević nikada krunisani pravi kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, a time se odriče 2/3 Banata u korist Rumunije i severnih srpskih teritorija u korist Mađarske da bi Hrvati i Slovenci ušli u tu novu anti-srpsku tvorevinu, a on se borio da čak i pokrajina Кoruška iz Austrije uđe u sastav te tvorevine kraljevine SHS.

Pamtimo srpsku vojsku koja nam je dala slobodu i regenta bez krune koji je Hrvatima i Slovencima dao slobodu.

Srbija je večna dok su joj deca verna
🇷🇸🇷🇸🇷🇸

Autor teksta:
Aleksandar Zdravković
Srpski patriota
11.11.2021 godine

PN INFO