Na današnji dan, 9. aprila 1999., otpočeo je napad na karaulu ”Košare” čime je označen početak jedne od najtežih bitaka srpske vojske. Za 67 dana, koliko je bitka na Košarama trajala, poginulo je 108 vojnika a više od 150 ih je ranjeno.

U noći 8. na 9. april, sa teritorije susedne Albanije, krenula je artiljerijska vatra po položajima karaule ”Morina”, što je predstavljalo samo demonstrativni napad, kako bi se snage VJ odvukle sa položaja u rejonu karaule ”Košare” gde je bio pravac glavnog napada. U tom napadu, kojim su komandovale dobro obučene strašine stranih oružanih formacija, korišćene su haubice, minobacači, bestrzajni topovi… Koristeći to što su naše snage bile malobrojne, agresor je napadao u tri pravca: prvi prema vrhu Rasa Košares, drugi prema samoj karauli ”Košare” i trći prema vrhu Maja Glava (granični kamen C-4). Prvi udar primili su vojnici 53. graničnog bataljona iz Đakovice i 125. motorizovane brigade iz Kosovske Mitrovice. U toku dana snage agresora su zauzele vrh Maja Glava, koji je bio dominantan, odakle su artiljerijskim oruđem granatirali objekat karaule, sa kog su snage VJ morale da se povuku. Strani mediji CNN i BBC su ovaj događaj preneli kao veliki uspeh OVK i objavili snimke šiptarskih terorista koji su ušli u sam objekat karaule.

U kasnijem toku rata, Vojska Jugoslavije je uključila i specijalne snage 72. specijalnu brigadu i 63. padobransku, kao i veterane prethodnih ratova sa prostora bivše Jugoslavije i insotranstva. Iznenadnim napadima Vojska Jugoslavije je pokušavala da povrati vrhove Maja Glava i Rasa Košares ali se do kraja rata pozicije na ovim tačkama nisu bitnije menjale.

Treba napomenuti da su položaji Vojske Jugoslavije u više navrata bombardovani od strane NATO avijacije a najveće gubitke NATO je snagama VJ naneo zabranjenim kasetnim bombama. Vojska Jugoslavije je na položajima ostala do kraja rata kada se zajedno sa policijom povukla u centralnu Srbiju.

Foto: sr.wikipedia.org

PN INFO