Portrait of senior man farmer driving his old retro styled tractor machine through apple fruit orchard.

Agencija za bezbednost saobraćaja raspisala je javni poziv za dodelu zaštitnih ramova za traktore IMT 533, 539, 540, 542 и 549. Tim povodom, Agencija je pozvala sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju uslove Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da zaključno sa 30. novembrom 2022. godine podnesu zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja za subvencionisanu dodelu. Prijava za dodelu zaštitnog rama traje do 30. novembra.

Sve obrasce i informacije zainteresovani mogu dobiti u Službi za poljoprivredu Opštine Paraćin ili na sledećem LINKU.

Foto: Image by aleksandarlittlewolf on Freepik

PN INFO