Dobrovoljno vatrogasno društvo Paraćin podseća građane na opasnost od paljenja vatre na otvorenom.

Spaljivanjem biljnih ostataka često dolazi do nekontrolisanih požara, koji nanose velike materijalne štete i stradanje ljudi.

Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka zabranjeno je Zakonom o zaštiti od požara. Lice koje je izazvalo požar dužno je da Vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu sa posebnim propisom.

PN INFO