Uprava za lokalni ekonomski razvoj, javne službe i društvene delatnosti Opštine Paraćin obavestila je korisnice naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, koje su ostvarile naknadu zarade na osnovu Zakona o finanijskoj podršci porodici sa decom, na koje se zakon primenjuje od 1. jula 2018. godine, a kojima je, u periodu korišćenja porodiljskog odsustva utvrđena naknada zarade u bilo kom iznosu manjem od iznosa minimalne zarade, na dan podnošenja zahteva, da mogu podneti zahtev za izmenu rešenja koje je konačno i pravosnažno, ukoliko od konačnosti rešenja odnosno pravosnažnosti, nije prošlo više od dve godine. Na osnovu izmenjenih rešenja obaviće se isplata pripadajućih iznosa razlike naknade zarade, za vreme porodiljskog odsustva.
Zahtevi se podnose Opštinskoj upravi – Odeljenju za javne služe i društvene delatnosti. Rok za podnošenje zahteva ističe 21. novembra ove godine. Bliže informacije mogu se dobiti telefonom na broj 563-601, lokal 128.

Izvor: paracin.rs

PN INFO