A herd of cows producing milk for Gruyere cheese in France in the spring

Poljoprivredno-savetodavna stručna služba Jagodina obavestila je poljoprivrednike na području Pomoravskog okruga da je objavljen javni poziv za pomoć uzgajivačima mlečnih krava kroz bespovratnu isporuku do 15.000 tona merkantilnog kukuruza.

Ovu pomoć može da ostvari poljoprivrednik koji je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i ima do 50 mlečnih krava upisanih u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja, a nije u zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po bilo kom osnovu. Uslov je i da je ostvario pravo na premiju za kravlje mleko za prošlu godinu. Obrazac prijave sa celokupnom dokumentacijom treba dostaviti Poljoprivredno- savetodavnoj stručnoj službi u Jagodini do 23. novembra, a tu se mogu dobiti i sve informacije ili telefonom, na broj 035/8-221 -931.

paracin.rs
Image by wirestock on Freepik

PN INFO