Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku proizvođačima suncokreta roda 2022. godine. Zahtevi, sa obaveznom dokumentacijom, mogu se podneti od danas preko Pisarnice republičkih organa Uprave, u Beogradu ili poštom na adresu Uprave za agrarana plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra broj 84, Beograd. Poslednji dan za prijavljivanje je 14. novembar. Sve informacije proizvođači suncokreta na području opštine Paraćin mogu dobiti u Službi za poljoprivredu u zgradi Opštine, kancelarija broj 59.

Foto: Ivan Milanović/PN Info

PN INFO