Nacrt Odluke o vidovima stambene podrške i raspolaganju stanovima u javnoj svojini i Nacrt Rešenja o obrazovanju Komisije za dodelu stambene podrške na stanovima u javnoj svojini opštine Paraćin, na 171. sednici Opštinskog veća obrazložio je Tomislav Cvetković, iz Opštinske stambene agencije. On je naveo da je jedan od ciljeva revizija stanova u svojini opštine, da je osnov stambena strategija, te da je krajnji cilj pravljenje baze odnosno popis svih stambenih jednica u svojini opštine. Cvetković je istakao da od 2000. godine ta oblast nije regulisana a da zbog toga ne mogu biti ispunjene ni obaveze koje proističu. Veće je potom utvrdilo i uputilo obe ove tačke Skupštini opštine, kao dopunu dnevnog reda, na razmatranje i odlučivanje.

Prvi rebalans Programa poslovanja JP “Vodovod” za 2022. godinu sa Finansijskim planom i Odlukom Nadzornog odbora, obrazložio je vršilac dužnosti direktora tog preduzeća, Dragan Aksentijević, objasnivši da se rebalans odnosi na povećanje rashoda dok prihodi ostaju isti. Glavni deo rebalansa se odnosi na troškove za rekonstrukciju glavnog cevovoda od Davidovca do Karađorđevog brda, takođe i na nabavku vozila, pre svega dva “putara” neophodnih za prevoz radnika i opreme prilikom izlaska na teren usled kvarova kao i zbog povećanog obima posla, s obzirom na to da je Vodovod nedavno preuzeo kontrolu i održavanje “Toplika”, rekao je vršilac dužnosti direktora. Veće je potom prvi rebalans Programa poslovanja “Vodovoda” uputilo Skupštini, kao dopunu dnevnog reda, na davanje saglasnosti.

Na ovoj sednici Veća, nakon obrazloženja, doneto je Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Komisije za davanje u zakup nepokretnosti neposrednom pogodbom na teritoriji opštine Paraćin, na kojima opština ima javnu svojinu.

Objedinjeno je na 171. sednici Veća razmatrano više tačaka vezanih za izmene finansijskih planova prihoda i rashoda mesnih zajednica, a obrazložila ih je Nataša Jurić iz Službe za finansijske i administrativne poslove mesnih zajednica. Ona je rekla da je zbog povećanih troškova električne energije moralo doći do preraspodele na kontima “stalnih troškova”, u ukupnom iznosu od 170 hiljada dinara, tako što je sa pozicija, ukupno 7 seoskih mesnih zajednica, novac preraspoređen mesnim zajednicama “Centar”, u visini od 70 hiljada, “Drenovac”, u visini od 70 hiljada i “Šavac”, u visini od 30 hiljada dinara. Veće je potom dalo saglasnost na prvu izmenu Finansijskog plana Mesne zajednice “Ratare”, na druge izmene finansijskih planova Mesnih zajednica “Centar”, “Drenovac”, “Izvor”, “Šavac”, “Striža”, “Plana” i “Čepure” i na treće izmene finansijskih planova Mesnih zajednica “Stubica” i “Gornje Vidovo”.

paracin.rs

PN INFO