Kako je ranije najavljeno, u Gračaničkoj ulici su otpočeli radovi na izradi priključaka za kanalizacionu i vodovodnu mrežu. Svi stanari ove ulice koji žele da izvrše priključak, potrebno je da se jave JKP “Crnica” dok ovi radovi traju jer, kako je navedeno, korisnici koji naknadno žele da izvrše priključak to neće biti u mogućnosti dok traje garantni rok od dve godine.

U daljem toku radova u ovoj ulici, biće izvršena izgradnja atmosferske kanalizacije i izrada kolovoza.

Foto: I. Milanović/PN Info

PN INFO