Sve dalje uplate na ime obaveza prema komunalnim uslugama za utrošenu vodu, kanalizaciju, sakupljanje i odvoženje čvrstog komunalnog otpada, pijačne usluge, usluge i obaveze prema gradskom groblju i parking servisu, građani mogu izmirivati u Javnom komunalnom preduzeću “Crnica” sa sedištem u Ulici čika Tasinoj broj 11, u Paraćinu, saopšteno je iz tog javnog preduzeća.

JKP “Crnica” istovremeno je obavestilo korisnike da će sve uplate izvršene na tekuće račune prethodnih javnih preduzeća prenosilaca – JKP Paraćin i JP Vodovod, koja su prestala da postoje i brisana su iz registra Agencije za privredne registre Republike Srbije, danom registracije statusne promene pripajanja, biti automatski transferisane na tekući račun Javnog komunalnog preduzeća “Crnica” Paraćin, uredno proknjižene i uračunate korisnicima u saldo zaduženja. Sve detaljnije informacije građani odnosno korisnici usluga mogu dobiti i na broj telefona 035/ 563-636.

Izvor: paracin.rs
Foto: Ivan Milanovic/PN Info

PN INFO