U nedelju 16. Januara održava se referendum o promeni Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe.

Ovim procesom se odlučuje o promenama koje se odnose na najviši pravni akt jedne države, na kojem se ujedno ona temelji, te u skladu sa tim osećamo potrebu da kao organizacija koja pre svega pripada građanima, običnim ljudima koji žele da žive u bezbednoj Srbiji, damo svoje mišljenje.
Predloženim Ustavnim promena u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, a sve navodno pod ciljem brže evrointegracije Srbije, predloženo je da ubuduće sudije i tužioce biraju Visoki savet sudstva i Visoko veće tužilaca, a isto bi trebalo u potpunosti da isključi Narodnu Skupštinu Srbije iz ovog izbora. Budući da su narodni poslanici predstavnici građana i da je Narodna Skupština najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Srbiji ovim se na mala vrata uvodi svojevrsna „sudokratija“ i samim tim pravosuđe se ostavlja bez bilo kakve građanske kontrole.

Sudijama je prema postojećem Ustavu zagarantovana stalnost funkcije i time im je data autonomija i samostalnost u odlučivanju, čime su isključeni bilo kakvi vidovi pritisaka izvršne vlasti i politike na iste. Uvođenjem tužilačke istrage koja se nažalost pokazala kao katastrofalno rešenje, data je sva moguća autonomija tužilaštvima, budući da je time eliminisan bilo kakav uticaj na istražne radnje policije i bezbednosnih službi. Svaka presuda u našoj državi donosi se u ime naroda, da li ovo znači da će se u buduće sve presude donositi u ime visokog saveta sudstva?!

Ko će onda kontrolisati predstavnike u ovim telima i njihov rad, budući da je prema predloženim promenama predviđeno i da ministarstvo pravde bude isključeno iz njihovog izbora i rada.

Ovo svakako predstavlja do sada ne zabeleženi presedan u uporedno pravnoj praksi evropskih zemalja, a koje nama očigledno pokušavaju da nametnu kao zamorčetu.

Daleko smo od mišljenja da je u našem pravosudnom sistemu sve idealno, naprotiv godinama smo u javnim nastupima ukazivali na anomalije u pravosuđu za koje smatramo da su pravi problem. Recimo frapantan je podatak da sudije posebnog odeljenja najvećeg suda u Srbiji, službenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i posebni delovi tužilaštva koji imaju prema zakonu pravo na dvostruko uvećanu platu, drugu polovinu primanja odnosno uvećani iznos dobijaju iz sredstava Evropske Unije, odnosno vodećih Zapadnih sila, koje ujedno imaju i svoje kancelarije-predstavništva u ovim institucijama. Takođe tokom cele godine održavaju se mnogobrojni takozvani seminari u organizaciji državnih agencija Zapadnih zemalja na koje se pozivaju sudije i tužioci, a dnevnice i ostale troškove isplaćuju ove državne agencije.
Takođe smatramo da je neophodno i razdvojiti sudove i tužilaštva tako da se sedište pomenutih institucije ne nalaze u istom objektu, budući da se na ovakav način najblaže rečeno stvara utisak da se radi o istim organima, a što je nekada bila odlika isključivo komunističkih zemalja u kojima je važila ona stara narodna izreka: Kadija te tuži, kadija ti sudi, ali se ipak zadržala kod nas. Pravo je pitanje kako na to Savet Evrope nema zamerku na ovakve i slične pojave i ne smatra svrsishodnim njihovu korekciju ako iskonski žele vladavinu prava.

Bitno je da na samom kraju apostrofiramo da ne propagaramo niti jednu od dve ponuđene opcije na referendumu, već da kao i do sada kao organizacija koja pre svega pripada građanima, sagledavamo i analiziramo bezbednosne i druge društvene pojave i javnosti iste prezentujemo sve u cilju doprinosa održavanja suvereniteta i bezbednosti Srbije i svih njenih građana.

Živela Srbija!

Centar za bezbednost, istrage i odbranu – DBA

Foto: Google Search

PN INFO